اس ام اس تیکه دار

محبوب های امروز

پر بیننده های امروز

دوستانی که مایل به ارسال اس ام اس به سایت هستند ، ابتدا در سایت ثبت نام کنند ؛ سپس از پنل کاربری خود اقدام به ارسال مطلب کنند.
اس ام اس های شما با نام خودتان در سایت درج خواهد شد.

تبلیغات

بعضیــا ...

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 21:19

اس ام اس

قلــب بعضیــا هــم بــوی پــا میــده ...

 از بــس همــه در رفــت و آمــدن تــوش !!!

فرستنده :حــســیــن

...

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 21:12

اس ام اس

بــه سلامتــی کســی کــه مــا رو گذاشــت " ذخیــره " و دیگــران رو " بــازی " داد !

فرستنده :حــســیــن

...

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 21:02

اس ام اس

مــی خواهــم " گیــاه خــوار " شــوم ...

 بــس کــه مــرا " خــر " فــرض کــردی !!!

فرستنده :حــســیــن

هیــــــــــــــــــــ

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 21:01

اس ام اس

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــے

هَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش ...

من و تو......

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 21:00

آپلود عکس

#تـــــــو که باشی #کافیست !

 مگر من به جز " نفس "

چه می خواهم........ ؟؟؟

بســـــــــــــــــــــــه

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:53

آپلود عکس

یڪ نفر #دهـان #פֿـــاطرـہ ها را ببنــدد

 #نـــــمیخواهم بشنوم 

عـذابم #میدهند

درد

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:51

اس ام اس

دَرد بُزرگی اَست بَرای کَسی کَه متوجِه نَبودنَت نیست پَر پَر شَوی ...

ارررررررررررررره

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:50

اس ام اس

بِدونـِ آزمآیِشـ ثآبِتـ شُدَسـ عَزیزَم . .. حَرومزآدِگیتـ ...

بعضیـــــــــــــــــا

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:42

آپلود عکس

بعضیـآمـ هسـتـטּ :

{ כوستـכآرے [14] بــار از #روشـوטּ رכ بشـے }

[ بــہ #نیـتــ {14}معصـــومـ ... والا بقـرعــان:| قـران ینـے

بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــله.....

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:41

آپلود عکس


عَـزیـزَمـ رَفـتـﮯ [ ? ]

 

 [ لُـطـفـاً هَـمِـﮧ #چـیـو بـا פֿـوבِتـ وَر בار #بُـرو ]

 

بَـعـבﮮ #مـیـاב مـیـبـیـنِـﮧ نـاراפَـتـ مـیـشِـﮧ [ (; ]

بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــله.....

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:40

آپلود عکس

عـزیزمـ شما شلوارتـو بالا نگـﮧ دار / :

 لازمـ نیست فڪر #پرچمـت باشــے :

بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــله.....

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:39

آپلود عکس

بــﮧ بَضیآـم بآƜـ گُفـ:

 

 سیگآـر بوـی شیر دَهَنِتو نِمـی بَرهـ (;

 

بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــله.....

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:37

اس ام اس

بعضیـا یــﮧ ڪم ڪـﮧ ـارتِفاـع میگیرטּ؛فـڪر مےڪنـטּ ـادمـטּ

 نــﮧ ـعَزیزـَم، بُزِ ڪوـهـے هَم تُ ـو ـاِرتِفآـعاـت سیر میڪنــﮧ!

جکـــــــــــــــــ

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:36

Bعضیـآ ـفِکر مـے کُن ـَטּ خِیلـے بآرـِشوטּ ـﮧ

 مآـم ب عُنوـآטּ یـﮧ خَرهـ زـَحمت کِش قَبولِشوטּ دـآریـم؛ خـو (;

آپلود عکس

جکـــــــــــــــــ

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:34

آپلود عکس

ــ سِـ تــآ اَز ڪوتــآه تَرینـ جُڪ هاے ج ـهاטּ ـ

 1_سایپا ᓄـَطـᓄـَــِטּ

2_בانِشــگــآـہ ازاב اسلـــآـᓄـے

3_ اینترنت پرسرعَتــ ایراטּ

ارررررررررررررره

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:31

اس ام اس

مَـטּ آمبـولـانـωـ نیـωــتـم × ڪـِـــہ هَــر وَقـتـ بـِـہ فَـنـا رَفتــے × ( : یـاـבَم بیوفتـ - - - ے : )

ارررررررررررررره

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:30

اس ام اس

بِ جـاـے اـینڪــِه تــُو فِـڪر لــُخت ڪـرבنِـش بـآشے

بــه فڪـر عُـروω ڪَـرבنـِش بـآش D;

اگــِه راـω میگـے آقـآشے (;

ارررررررررررررره

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:29

آپلود عکس

اگـِه یه روز نَـدیدے مَنـو : بُـڪنم حَلـال " ):

 

 چُـون پَـریدَم اَز اون بـالـا تـو اِرتفـاع "(:

ارررررررررررررره

نوشته شده در 2 / 8 / 1393 ساعت 20:24

اس ام اس

هَـر آـבمے یــہ بـار عـاشِق میشِـہ ، ♥

בَفعـِـہ بَـعـב 【 ̶ل̶̶ـ̶̶ا̶̶ش̶ے】 میشِـہ ..

http://fozolchat.loxblog.com/?c=n