اس ام اس تیکه دار

کمک به سازمان خيريه محک

محبوب های امروز

پر بیننده های امروز

دوستانی که مایل به ارسال اس ام اس به سایت هستند ، ابتدا در سایت ثبت نام کنند ؛ سپس از پنل کاربری خود اقدام به ارسال مطلب کنند.
اس ام اس های شما با نام خودتان در سایت درج خواهد شد.

خنده دا

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 22:59

اس ام اس

⇜خُدا جونَم فدا مَعرِفَتِتـــ⇝
⇡یہ نِگاھے بہ اونایے کِہ ⇡
✘دیگِہ زِندِگے بَراشونـــ ✘
♥مَعنے نَدارہ ھَم بُکُنـــ♥

خنده دا

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 22:56

اس ام اس

عاشق هوس های عاشقانه با توام
دستهایت را به من بده
به جهنم که مرا به جهنم می برند
به خاطر عشق بازی با تو
تو خود بهشتی...

آـבܢܢ פֿـاطره בار...

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:48

اس ام اس

آـבܢܢ פֿـاطره בار...

בیگه ...

اـפּـלּ آـבܢܢ ωـابق نمے شه ...

............

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:47

اس ام اس

............

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:45

اس ام اس

............

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:44

اس ام اس

حَـــق داره از مـَــن بـَـدش بــیـا

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:42

اس ام اس

��حَـــق داره از مـَــن بـَـدش بــیـاد��
⬅وقــتـــی ڪل رفیـقــاش از مـڹ
خوشــشــون میـــــاد����

شِکَستهـ اَمـ....

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:42

اس ام اس

شِکَستهـ اَمـ....
میفَهمیـ؟؟!!...
اَما گِریهـ نِمیکُنَمـ....
پِنهانـ شُدهـ اَمـ پُشتـ لَبخَندیـ...

کهـ خِیلیـ دَرد میکُنَد....

بچــــه که بودم

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:41

اس ام اس

بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد بـــــــزرگ شدم دیـــدم،
شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم و یــــاد گرفتــــم نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد هر چقـدر
صمیــــــمی تر، عزیزتر نیششـــان ســـــمی تــــر !

مــثــل تــــــــــو

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:39

اس ام اس

هـــوا را هــــرچــقدر نفــــس بکــشـــے

بـاز هـم بـــراے کـشـــیدنـش بـال بـال میـزنـے

مــثــل تــــــــــو

کـــه هـرچـــقدر کــه باشـــے

بـاز بــاید بـاشـــــے

میفــهمــے چــــهـ میگـــویـــم

بــــودنــــت مــــهـّـــم اســــــت

😘😘😘

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 21:10

اس ام اس

روزگار اینطوری برام چرخیده..

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 19:53

اس ام اس

حس آن بیسکوییت آخربسته رادارم......تنها.....شکسته.....ومهم ترازهمه اینکه آنکه مرامیخواست دیگرسیرشده است

بند سوتين

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 19:09

اس ام اس

يكي بند سوتينشو شل كرد رفت جلو دوربين واسه لايك

يكي بند پوتينشو سفت كرد رفت رو مين واسه خاك

:(

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 15:41

اس ام اس

← ❂↫آهـــٰــاے چـــٰــاقْـــٰــالـٰے ڪـٰہ فـْـــــــــٰازْ لاٰتـْـٰى بــَـــٰرداشْٰـــــٰتـْٰے ••خـْـَـــفـَــنْ••➫ ✠هـــِــْــʘ͜͡ʘـــِـــْــه✠
↺شْٰـــــٰیـــــرٰاټْـــــٰۅن ْ ↯↯↯↯↯ جــــِـلــٰـــۅ ســَـــڱـــٰــامـٰــــۅنْ ••خـــَــفــَـــنْ•• ↯→

:(

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 15:41

اس ام اس

↯✘قهر✘↯
↭︴مال بچه خوشگلاس︴↭
⇨ما تخسا⇦
✘خط ميکشيم ✘
⇦منو نگا⇨
→✘برق دارم 700 مگا✘←
⌒⇜باهمين چشام ميدمت بگا⇜⌒
✔OK?✔
↓پشت سر اونيکه رفته ↓
→زانو زدن اشتباس←
□□□✘نماز ميت که سجده نداره✘□□□
△△△△✘نميدونم✘△△△△
⇩⇨ما خوشمزه ميرينيم⇦⇩
→✘يا گوه خور زياده!✘←

:(

نوشته شده در 29 / 1 / 1394 ساعت 15:39

اس ام اس

نمی دانم دوستش دارم یا نه ؟
با هم قدم میزنیم
با هم میخوابیم
دلم که میگیرد ، آغوشش را باز می کند و بر گونه هایم بوسه میزند
اما نمی دانم دوستش دارم یا نه ؟ تنهاییم را …